Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Eco2Clean ontzorgt Menken

Posted on October 31, 2014

Vleeswaren- en saladefabrikant Menken heeft gekozen voor een totale ontzorging door Eco2Clean op het gebied van hygiëne. Eco2Clean is eindverantwoordelijk voor de hygiëne en levert de middelen, mensen en de software tools. Zo kan Menken zich focussen op haar kernactiviteiten.

Eco2Clean zorgt voor de hygiëne in de voedingsmiddelenindustrie. “Hygiëne is voor ons meer dan alleen schoonmaken”, zegt directeur Gert Visscher. “ Dit begint met een goede basis, namelijk een efficiënte organisatie en een gedisciplineerde uitvoering door de schoonmaakmedewerkers. Daarnaast geven we inzicht in de kwaliteit en de kosten. Zo ondersteunen we bedrijven om de hygiëne te verbeteren en te borgen. Klanten kunnen daarbij uit verschillende hygiënezorgvarianten kiezen, waaronder totale ontzorging. ”

Grip
Menken is een van de eerste voedingsfabrikanten die in 2011 heeft gekozen voor deze totale ontzorging van Eco2Clean. “Onze eigen medewerkers focussen zich bij voorkeur op de productie. Het schoonmaken gebeurt aan het einde van de dag en dan willen ze eigenlijk het liefste naar huis”, vertelt directeur Quint Menken. “Nu we de schoonmaak hebben uitbesteed, gebeurt het professioneler en met meer toewijding.” Eco2Clean huurt voor de schoonmaak bij Menken het schoonmaakbedrijf PSR in. De medewerkers van PSR worden door Eco2Clean aangestuurd en ondersteund. “We merken dat Eco2Clean meer grip heeft op het proces”, zegt Quint. “Daardoor wist Eco2Clean de bacteriologische waarde al snel terug te brengen van 1,2 naar waarden tussen de 0,5 en 1. Dat was voor ons aanleiding om de lat hoger te leggen en te streven naar waarden onder de 0,5. De laatste maanden is dat ook gelukt. Het is nu zaak om dat niveau vast te houden.”

Perfectioneren
Eco2Clean houdt grip op het schoonmaakproces door gebruik te maken van het zelf ontwikkelde softwareprogramma HIMS. “Hygiëne is een continu proces”, vertelt Gert. “In ons hygiëneplan leggen we een goede basis. Vervolgens gebruiken we HIMS om knelpunten aan het licht te brengen en de schoonmaak te verbeteren.” In HIMS komt alle relevante informatie samen. Alle schoonmaakactiviteiten worden in dit systeem vastgelegd en gepland. De uitvoering en de kwaliteit worden op een eenvoudige wijze teruggekoppeld. Ook is het een hulpmiddel om de dagelijkse communicatie tussen de schoonmaakploeg en de productie of technische dienst op gestructureerde wijze vast te leggen. En natuurlijk worden ook de microbiologische resultaten vastgelegd. “Zo brengen we de knelpunten in de schoonmaak op een professionele manier in kaart”, vertelt Gert. “De gegevens worden op een betrouwbare en statistisch verantwoorde wijze geanalyseerd. Daaruit komen verbeterpunten waarmee we de schoonmaak op de lange termijn verder kunnen perfectioneren.” HIMS is door alle geautoriseerde medewerkers dagelijks te raadplegen. Daarnaast ontvangt de klant van Eco2Clean maandelijks een overzicht van de belangrijkste parameters en bevindingen.

Samen
Quint merkt dat de samenwerking met Eco2Clean goed verloopt. “Eco2Clean geeft ons het gevoel dat we er samen een succes van moeten maken. Elke ochtend ziet de productie in HIMS wat de schoonmaakploeg gedaan heeft en waar zij tegenaan gelopen is. De productie noteert op welke punten de schoonmaak eventueel verbeterd kan worden en kan daar foto’s bijvoegen. Zo houden we elkaar dagelijks scherp.” Quint vindt het bovendien prettig dat de schoonmaakploeg precies aangeeft wat de medewerkers van Menken kunnen doen om het schoonmaakproces structureel te verbeteren. “De productiemedewerkers moeten de lijn natuurlijk opgeruimd achterlaten. in het beginlagen er veel kabels op de grond. De manager van de schoonmaakploeg heeft de technische dienst gevraagd om deze hoger te hangen. Bovendien denkt Eco2Clean mee over praktische en professionele oplossingen. Een voorbeeld is de carpaccio die aankoekt op de machines. Eco2Clean heeft voorgesteld om de betreffende lijnen direct na de productie in te spuiten met een speciale gel. Daaruit blijkt echt het vakmanschap. Voor de productiemedewerkers is dat een kleine moeite. Voor de schoonmaakploeg scheelt dat veel werk en het geeft een beter resultaat.”

Kosten
Quint vindt het bovendien prettig dat dat Eco2Clean de kosten goed in de hand houdt. “Ook dat is een voordeel van het softwarepakket HIMS”, vertelt Gert. “HIMS meet namelijk ook factoren zoals de tijd, het watergebruik en het chemiegebruik. Zo hebben we een goed inzicht in de mogelijkheden om de kosten te verlagen.” Quint vertelt dat de kosten van de schoonmaak ongeveer gelijk zijn gebleven. “En het resultaat is verbeterd. Dus we zijn er echt op vooruit gegaan.” Ook profiteert Menken nu van de expertise en ruime, praktische ervaring van Eco2Clean. “Ik merk echt in alles dat we nu werken met vakspecialisten. Vroeger spoten we bijvoorbeeld alles af met een hogedrukspuit. Dat is niet goed, want daardoor vernevelt al het vuil. Bovendien werken we met machines die steeds geavanceerder zijn. De hogedrukspuit tast deze machines aan. Het schoonmaakbedrijf is veel meer aan het boenen en aan het poetsen. Daardoor leveren ze een schonere fabriek op en we hebben nu minder storingen bij de opstart.”

Hygiëne naar hoger plan
Eco2Clean doet nu de schoonmaak van de afdeling Snijlijn vleeswaren. Quint wil ook de schoonmaak van de begane grond gaan uitbesteden aan Eco2Clean. “Op de begane grond produceren we salades en vleeswaren”, vertelt hij. “Qua schoonmaak zijn dit ingewikkelde processen. Er worden namelijk veel verschillende soorten producten geproduceerd die allemaal voor een ander soort vervuiling zorgen. Eco2Clean heeft de deskundigheid en het vakmanschap in huis om dit op een professionele manier aan te pakken. Samen met Eco2Clean zijn we in staat om de hygiëne in de hele fabriek naar een hoger plan te brengen.”