Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Nieuwe GHS-normering

Posted on September 15, 2014

Met de invoering van de GHS-normering wordt één wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de gevaarsindeling van stoffen gerealiseerd. Vanaf 1 juni 2015 is het indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels volgens de EU-GHS/CLP-normering verplicht.

Gewijzigde gevaarsindeling
Belangrijk voor u is te realiseren dat een product met een aangepaste gevaarsindeling en dus een gewijzigd etiket niet betekent dat de samenstelling van het product is gewijzigd, maar dat de stoffen van het product door de GHS-normering anders zijn ingedeeld.
De gevaarsindeling bepaalt welke gevarenpictogrammen en gevaarsaanduidingen en aanbevolen voorzorgsmaatregelen op het etiket moeten voorkomen. Volgens de nieuwe GHS-normering zullen sommige stoffen een andere indeling en daarmee nieuwe etikettering krijgen.

Gefaseerde invoering nieuwe etikettering
Het aanpassen van de etiketten naar de nieuwe GHS-normering moet zorgvuldig plaatsvinden. De nieuwe etikettering zal daarom gefaseerd door ons worden ingevoerd. U zult voor een bepaalde tijd producten met nieuwe en oude etikettering ontvangen. Uiterlijk 1 juni 2015 zullen alle producten voorzien zijn van een etiket volgens de nieuwe GHS-normering.