Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Hygiëne altijd op auditniveau

Posted on February 11, 2018

Met een goede monitoring houd je het niveau hoog.

Eco2Clean merkt dat overheid en retailers van voedingsmiddelenbedrijven eisen dat zij altijd actief zijn op auditniveau. Ook consumenten kijken steeds kritischer naar voedingsmiddelen en schandalen krijgen veel aandacht in de media. Het borgen van een constant hygiëneniveau is dan ook een must.

Oplevering
De schoonmaak verbeteren en daarmee de kwaliteit van de hygiëne is niet alleen de verantwoordelijkheid van de schoonmaakploeg, maar ook van de productiemedewerkers, de medewerkers van de kwaliteitsdienst en de technische dienst. Zij hebben vaak te weinig aandacht voor de oplevering aan de schoonmakers. Om ervoor te zorgen dat een schoonmaakploeg goed zijn werk kan doen, moeten zij machines en apparatuur demonteren, de grootste vervuiling verwijderen en ervoor zorgen dat de productieruimtes geen verpakkingen of andere materialen meer bevatten die de schoonmaak kunnen hinderen. Zo krijgt de schoonmaakploeg de kans om effectief te werken.

Kwaliteit monitoren
Tot slot is het de uitdaging om de hygiëne op een hoog niveau te houden. Beheersing van de kwaliteit is alleen mogelijk door de hygiëne en schoonmaakwerkzaamheden dagelijks te monitoren. Daarvoor zetten wij bij onze klanten de softwaretool HIMS in. Hierin worden alle schoonmaakactiviteiten, de te reinigen locaties en apparatuur, de tijdsbesteding, bacteriologische resultaten en oplevering door de verschillende afdelingen geregistreerd.

HIMS
HIMS maakt analyses van de verzamelde gegevens, waardoor de trends en verbetermogelijkheden zichtbaar worden. Zo krijgt het management dagelijks inzicht in de kwaliteit van de hygiëne en kan het tijdig ingrijpen of bijsturen als dat nodig is. Door de druk vanuit de retail ligt de focus van veel voedingsmiddelenbedrijven op de productie. Toch zien we in de praktijk dat fabrikanten in toenemende mate de noodzaak van goede hygiëne en schoonmaak inzien. Ze hebben alleen moeite om het niveau hoog te houden.

Managementprobleem
Volgens Eco2Clean is de oorzaak van onvoldoende hygiëne in de basis een managementprobleem. Het bedrijfsmanagement heeft vaak onvoldoende aandacht voor hygiëne en schoonmaak. Bovendien weten bedrijven vaak niet goed hoe zij de hygiëne en de schoonmaak moeten organiseren. De structuur ontbreekt. Wij gaan het gesprek aan met onze klanten en stellen samen vast welke mate van hygiëne gewenst is. Dit moet namelijk passen bij het productieproces en de manier waarop een product verwerkt wordt.
Eco2Clean constateert bovendien dat de audits van de NVWA en externe auditors vaak geen goed beeld geven van de mate van hygiëne. Deze audits zijn vaak tussen 9 en 5. Maar je krijgt pas een goed beeld van het hygiëneniveau als er geen productie draait en er geen schoonmaakploeg meer bezig is. Daarom vinden onze audits vaak ’s avonds of in het weekend plaats. Onvoldoende hygiëne is een managementprobleem.