Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Hygiëne in control. Een driemanschap: hoe werkt dat?

Posted on November 12, 2019

Aardappelverwerker Schaap Holland vormt samen met schoonmaakbedrijf Concreet Hygiëne en reinigingsmiddelenleverancier/ kennispartner Eco2Clean een driemanschap. In deze samenwerking wordt kennis en knowhow gedeeld en is er over en weer transparantie. Het resultaat? Een goede borging én verdergaande optimalisatie van de hygiëne

Harm Mansveld, teamleider Kwaliteitsdienst van Schaap Holland vertelt: “We wilden een optimalisatieslag maken in onze schoonmaak en hygiëne, dus schreven we een tender uit. Het vorige schoonmaakbedrijf had veel beloftes gedaan die in de praktijk niet werden nagekomen. We hebben daarom intensief vooronderzoek gedaan: onder andere via een leveranciersonderzoek, bezoeken op schoonmaaklocaties en diverse gesprekken. Daardoor raakten we meer en meer onder de indruk van de transparante werkwijze van Concreet. Dit bedrijf werkt al langere tijd samen met Eco2Clean en wees ons op hun kennis en praktische benadering van hygiëne en schoonmaak.”

Hoog hygiëneniveau
Mansveld legt uit met welke voedselveiligheidsrisico’s een aardappelverwerkend bedrijf te maken heeft. “De aardappel bestaat voor 16% uit zetmeel; een uitstekende voedingsbodem voor veel micro-organismen. Na ons snijproces komt er zetmeel los van de aardappel dat zich door de dag heen kan ophopen op diverse plekken in onze pompsystemen. Als dit niet goed en met de juiste reinigingsmiddelen wordt gereinigd, ontstaan er plekken waar groei van micro-organismen mogelijk is. Hygiëne is dan ook uitermate belangrijk binnen ons bedrijf. We beginnen en eindigen de dag ermee. Jaarlijks stellen we een streefcijfer vast voor het gewenste hygiëneniveau. Ons doel is om ieder jaar een nog beter gemiddeld cijfer te halen. Om dit te monitoren vullen we dagelijks een scorelijst in en controleren deze. Ook loopt één van onze kwaliteitsmedewerkers iedere morgen, voorafgaand aan de opstart van de productie, een hygiëneronde door de fabriek. De controle van het machinepark wordt uitgevoerd door de operators. Punten die beter kunnen, melden we direct via een groepsapp aan de schoonmaakmedewerkers van Concreet, zodat herhaling vanaf de volgende schoonmaakronde wordt voorkomen.”

Leo Visscher, sales manager/hygiëne-expert van Eco2Clean vult aan: “Deze benadering van hygiëne vraagt openheid van zowel het productie- als het schoonmaakbedrijf. Het doel is de hygiëne te borgen en te optimaliseren door kennis en knowhow te delen. Het één kan niet zonder het ander. Als kennisexpert op het gebied van hygiëne vervullen wij daarbij een verbindende rol tussen beide partijen.” Mansveld bevestigt: “Door de samenwerking met Eco2Clean is Concreet altijd op de hoogte van het juiste gebruik van de chemie en is ook altijd de juiste hoeveelheid beschikbaar. Daarbij wordt steeds een goede onderbouwing gegeven waarom we bepaalde stappen kunnen nemen en op welk moment. Hierdoor kan Concreet zich geheel focussen op de schoonmaak.”

Communicatie
Appie Mourabit, directeur van Concreet benadrukt ook het belang van de onderlinge communicatie. “Je bent van elkaar afhankelijk. De groepsapp is voor ons een ideale vorm om dagelijkse zaken snel over en weer af te stemmen met productie, technische dienst en kwaliteitsdienst. Vaak wordt ook een foto meegestuurd, wat erg verhelderend werkt. Indien noodzakelijk, wordt Eco2Clean gevraagd mee te denken.

Wanneer we tijdens de schoonmaak tegen situaties aanlopen die heel urgent zijn, dan melden we die telefonisch aan bijvoorbeeld de TD. Is iets minder urgent, dan wordt dat geplaatst in de groepsapp. De kwaliteitsdienst kan dan zelf nog de mate van urgentie beoordelen. Ook worden wij via deze groepsapp geïnformeerd wanneer de productie uitloopt en wij dus later moeten starten met onze schoonmaakwerkzaamheden.”

Minder middel, water en tijd
Leo Visscher noemt nog een ander resultaat van de intensieve samenwerking: “Schaap Holland wilde het verbruik van chemie terugdringen. In gezamenlijk overleg hebben wij de CIP-reiniging geanalyseerd. Het chemieverbruik is nu met 40% verminderd. We hebben gezocht naar een uitgebalanceerde methode, door het inzetten van het juiste middel en de wijze van toepassen. Door deze goede balans is het niet nodig om nog een extra desinfectiestap uit te voeren. Dat scheelt desinfectiemiddel, maar ook water en tijd. Tijdens de uitvoering zijn we voortdurend met elkaar in gesprek. Zo’n project kan alleen maar slagen wanneer productie, schoonmaak en wij als kennispartner nauw met elkaar samenwerken.”