Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Nieuwe toepassingen, verrassende meerwaarde

Enzymatische reinigers bevatten specifieke enzymen die gericht bepaalde soorten vervuiling afbreken. Daardoor reinigen ze op een dieper niveau dan traditionele reinigingsmiddelen. Nieuwe toepassingen van deze enzymatische reinigers leveren verrassende voordelen op.

Het merendeel van de voedselverwerkende bedrijven gebruikt voor de schoonmaak traditionele reinigings- en desinfectiemiddelen. De basisgrondstoffen zijn relatief goedkoop, de middelen redelijk van prijs en efficiënt. Mits de juiste producten worden ingezet, leveren ze een goed resultaat. Enzymatische reinigers worden vaak gerelateerd aan hogere kosten. Nieuwe toepassingen werpen een ander licht op het kostenplaatje.

Eigenschappen
Enzymatische reinigers zijn met name effectief in het verwijderen van niet te zware organische vervuiling. Vergeleken met traditionele reinigings- en desinfectiemiddelen, zijn ze beter in staat zeer lichte restvervuiling uit de poriën van RVS of kunststof te verwijderen. Doordat de vervuiling niet alleen losgeweekt wordt, maar door de enzymen ook in kleinere, beter in water oplosbare deeltjes wordt geknipt, ontstaat een schoner oppervlak. Elke enzymatische reiniger bevat verschillende enzymen, die allemaal geoptimaliseerd zijn voor specifieke toepassingen. Omdat de effectiviteit van de enzymatische reinigers in alle omstandigheden optimaal moet zijn, testen we onze middelen op meerdere soorten vervuiling en met enzym-mixen.

Verlaagde watertemperatuur

Momenteel onderzoekt Eco2Clean in hoeverre bepaalde typen enzymen ingezet kunnen worden bij een lagere watertemperatuur. Door te reinigen met een aanzienlijk verlaagde watertemperatuur valt er flink te besparen op energiekosten. Deze manier van reinigen past daarom goed in de trend van duurzaam en minder milieubelastend produceren. De producten zijn veilig voor mens en milieu, en biologisch afbreekbaar. Lagere concentraties van het middel zijn vaak voldoende. Dit resulteert in minder verbruik.

De standaardregel is dat de temperatuur van het reinigingswater minimaal 5 tot 10°C hoger is dan de smelttemperatuur van het vet dat verwijderd moet worden. Voedingsmiddelenbedrijven werken daarom normaliter met een temperatuur van het reinigingswater van gemiddeld 45 – 60°C. De nieuwste generatie enzymen is echter in staat om al bij temperaturen tussen 20 en 30°C eiwit en vet af te breken. Onze testen laten zien dat met de inzet van enzymatische reinigers en een lagere watertemperatuur, eenzelfde reinigingsresultaat wordt bereikt als met traditionele middelen. Per 10 m3 waterverbruik per dag kan daarmee jaarlijks circa € 15.000 op de energiekosten worden bespaard. Het prijsverschil tussen enzymatische reinigers en traditionele middelen is daarbij ingecalculeerd.

Verlenging houdbaarheid producten
Gebruik van de juiste enzymatische reinigers in een vast schema kan de houdbaarheid van zeer kwetsbare voedingsmiddelen met één tot twee dagen verlengen, zo hebben diverse praktijktesten uitgewezen. Wanneer een kort houdbaar voedingsmiddel in contact komt met een enzymatisch gereinigd oppervlak, is de kans op besmetting veel kleiner vergeleken met contact met een oppervlak dat gereinigd is met een traditioneel middel. Belangrijk daarbij is dat de voorgeschreven reinigingsprocedure strikt wordt gevolgd en de reiniging nauwkeurig wordt uitgevoerd. Met name voor producenten van kant-en-klaarmaaltijden en vis- en vleesverwerkende bedrijven levert een verlenging van de houdbaarheid veel voordelen op.

Membraaninstallaties

De meest bekende toepassing is de inzet van enzymatische reinigers voor het (deels) reinigen van zeer gevoelige installaties c.q. oppervlakken, zoals membraaninstallaties voor Ultra Filtratie (UF: het verwijderen van eiwitten, vetten en suikers) of Omgekeerde Osmose (OO: het verwijderen van alle zouten e.d. uit het water). Bij het gebruik van traditionele reinigers verouderen de membranen sneller, met een kortere levensduur tot gevolg. De kosten voor het vervangen van membranen zijn vaak hoog. Enzymatische reinigers verwijderen de vervuiling effectiever, onder veel mildere condities. Ook de conditie van het membraan wordt verbeterd. Welke reinigers worden ingezet, is afhankelijk van de vervuiling en het type membraan. Maatoplossingen dragen bij aan een versnelde reiniging, verbeterde productiecapaciteit en langere standtijd van de membranen.

Biofilm

Een kwalitatief goede reiniging, met een intensieve mechanische actie (poetsen, schrobben, krabben of een harde waterstraal) is en blijft de basis om biofilm te voorkomen. Bij een biofilm vormen bacteriën, bijvoorbeeld Listeria, een matrix die zeer moeilijk doordringbaar is voor chemische reinigings- en desinfectiemiddelen. Om biofilm te verwijderen kan het noodzakelijk zijn om (periodiek) een specifieke enzymatische reiniger in te zetten. Afhankelijk van de leeftijd van de biofilm zijn soms meerdere behandelingen noodzakelijk. Het toevoegen van enzymatische reinigers voor specifieke situaties aan het pakket traditionele reinigings- en desinfectiemiddelen creëert dan ook meerwaarde.

Eco2Clean steekt veel tijd en energie in de ontwikkeling van duurzame alternatieven met weinig of geen milieu-impact. Wij ondersteunen bedrijven vanzelfsprekend in het samenstellen van een voor hen passende mix aan middelen. Ons uitgangspunt is: met de inzet van de juiste middelen een optimale balans vinden tussen effectiviteit en kosten, rekening houdend met de voordelen voor mens en milieu.  (bron: vakblad Voedingsindustrie | november 2023).

Ecologische beslisfactoren

Sr

Schoonmaakresultaat

 • voedselveiligheid
 • conform wetgeving
 • eisen leverancier
 • conform eigen eisen
Fn

Financiën

 • kosten water, middelen, energie, tijd, apparatuur, dienstverlening, preventie, etc.
 • indirecte kosten (downtime, herstelkosten, etc.)
Mo

Mate van ontzorgen

 • beheersbaarheid
 • mate uitbesteden
 • tijd opdrachtgever
 • inzicht/transparantie
Gz

Gezondheid

 • preventie & training
 • gezondheid medewerkers
 • persoonlijke hygiëne
 • ziekteverzuim
 • subsidies voor programma's
 • veiligheid werkomgeving
 • benodigde maatregelen
Im

Imago

 • imago product
 • reputatie organisatie
 • bijdrage MVO
 • risicoafdekking
Mi

Milieu

 • milieubelasting (SOx, NOx, etc.)
 • CO2-footprint
 • afvallozing
 • verkrijgen van subsidies
 • voldoen aan opslagrichtlijnen