Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Laatste Nieuws

LEES ALLE NIEUWS

Disclaimer

Eco2Clean B.V. verleent u hierbij toegang tot www.eco2clean.nl (de website’) en portal.eco2clean.nl (‘webshop’) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Eco2Clean B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Eco2Clean B.V. spant zich in om de inhoud van de website en webshop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eco2Clean B.V. In het bijzonder zijn alle prijzen op de webshop onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eco2Clean B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eco2Clean B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eco2Clean B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Voor zover ons bekend is er geen inbreuk gemaakt op copyright of welk ander recht dan ook. Indien men meent dat verwijzingen naar en/of quotaties van bepaalde externe bronnen in strijd zijn met regels, rechten of belangen, gelieve contact met ons op te nemen.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen