Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Voedselveiligheid en duurzaamheid: gaat dat samen?

Posted on May 16, 2022

Verduurzaming van de schoonmaak vraagt om omdenken. Kijk eens met andere ogen naar je proces en naar de middelen die je gebruikt. Ontdek dat je al (duurzaamheids)winst realiseert met enkele kleine veranderingen.

Reinigen en desinfecteren
Op verse groenten, maar soms ook op andere voedingsmiddelen, worden regelmatig restanten quaternaire ammonium verbindingen aangetroffen. Hoe dat kan? Die zijn, als gevolg van onvoldoende naspoelen na het desinfecteren, achtergebleven op de producten. De quats in quathoudende desinfectiemiddelen blijven bovendien langdurig actief in afvalwater en het milieu. Andere gangbare alcoholhoudende desinfectiemiddelen bestaan merendeels uit ethanol en isopropylalcohol. Ook met deze desinfectiemiddelen werken heeft steeds minder de voorkeur: ethanol wordt beschouwd als kankerverwekkend en reproductietoxisch.

Kan dat ook anders?
Naast de traditionele FoodClean producten bieden we ook het ecologische Eco-Point assortiment. Voor een aantal speciale toepassingen zijn de ecologische producten meer passend. Afhankelijk van het product of halffabrikaat dat verwerkt wordt, en de omstandigheden bij de klant, maken we een productadvies op maat. Dat kan bestaan uit een mix van FoodClean en Eco-Point producten.

Eco2Clean steekt veel tijd en energie in de verdere ontwikkeling van duurzame alternatieven met weinig of geen milieu-impact. Wij geven de voorkeur aan hernieuwbare stoffen van natuurlijke oorsprong. Zo ontwikkelde onze researchafdeling recent ‘Laquick’; een innovatief 100% natuurlijk desinfectiemiddel dat zowel quathoudende als ethanolhoudende desinfectiemiddelen kan vervangen. Dit alternatief bestaat uit melkzuur en waterstofperoxide, en vervalt na een langdurige werking in water, zuurstof en kooldioxide. Een extra voordeel is dat er niet nagespoeld hoeft te worden. Laquick omvat daarmee meerdere duurzaamheidsaspecten: het is veilig voor de medewerkers die ermee werken, er blijven geen schadelijke residuen achter en zowel schoonmaakuren als waterverbruik verminderen. Kijken we specifieker naar de footprint van dit desinfectiemiddel, dan is ook die zeer gunstig. Melkzuur wordt verkregen uit reststromen van de zuivelindustrie. De zuurstof uit de waterstofperoxide die vrijkomt na de werking van het product, zorgt zelfs voor een betere kwaliteit van het afvalwater.

Schuimreiniger met wei als basis
Een ander voorbeeld van een 100% natuurlijk product is EcoFoam 6. Deze krachtige schuimreiniger bestaat uitsluitend uit natuurlijke grondstoffen, zoals hoogwaardige weicomponenten en natuurlijke plantaardige zepen. Dit product heeft een uitstekend eiwit- en vetverwijderend vermogen en voorkomt afzettingen van kalk. Omdat het geen gevaarlijke stoffen bevat, zijn persoonlijke beschermings-middelen niet nodig en kan het zonder verdere eisen overal worden opgeslagen. Het heeft geen invloed op het afvalwater en is daardoor veilig voor het milieu. 

Veilig, duurzaam en efficiënt
Voordat de hygiëne-adviseurs producten bij een klant introduceren, analyseren ze eerst het schoonmaakproces van die klant. Ervaring heeft ons geleerd dat heel vaak het aantal reinigingsstappen verminderd kan worden alleen al door het juiste reinigings- of desinfectiemiddel in te zetten. Dat is uiteindelijk ook minder belastend voor het afvalwater. Maar wij ondersteunen onze klanten niet alleen met productontwikkeling bij het verduurzamen van hun schoonmaakproces. Reinigingsprocessen van wasinstallaties, zoals kratten-, bakken- en onderdelenwassers en CIP-processen kunnen 9 van de 10 keer veel duurzamer verlopen. Met het online registratiesysteem ObServer worden dan het waterverbruik, de wastemperatuur, druk en het chemieverbruik 24/7 gevolgd.

Verduurzaming wasinstallaties
In de praktijk is gebleken dat er veel besparingen te behalen zijn op het gebied van water en energie. Na ingebruikname van dit in eigen beheer ontwikkelde registratiesysteem bij een klant kwamen er door de rapportages van het systeem concrete gegevens beschikbaar. Het management kreeg daardoor gerichte aandacht voor het functioneren van de krattenwasser en nam op basis van feiten een aantal besparende maatregelen. Zo werden machines tijdens de pauzes uitgeschakeld. Bij beëindiging van de schoonmaakwerkzaamheden op zaterdagavond werd de watertoevoer voortaan consequent afgesloten. Hoe eenvoudig kan het zijn? Het zijn voorbeelden van maatregelen die in de dagelijkse praktijk niet direct worden genomen, maar wél een flinke besparing van water en energie opleveren.

Enzymatische reiniging verlengt houdbaarheid
Eco2Clean heeft specifiek voor locaties waar producten met een kwetsbare houdbaarheid worden verwerkt, een breed gamma aan enzymatische reinigers ontwikkeld. Deze middelen zijn niet belastend voor het milieu, veilig voor mens en machine en daarmee 100% duurzaam. Deze reinigers leveren meer dan een duurzaam voordeel op. Op basis van praktijktesten is vastgesteld dat een incidentele dieptereiniging met inzet van enzymatische reinigingsmiddelen een verbetering van de algehele hygiëne van een productielocatie oplevert. Ook neemt de besmettingsdruk van onder andere Listeria af en wordt de houdbaarheid van de producten verlengd. Wel kan het gebruik van deze reinigers alleen succesvol zijn als aan alle andere voorwaarden voor het borgen van een goede hygiëne wordt voldaan.