Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Hygiëne en duurzaamheid

Wanneer u verantwoordelijkheid wilt nemen voor de effecten van uw bedrijfsactiviteiten op mens en milieu, en een bijdrage wil leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen, is het tijd uw bedrijfshygiëne eens onder de loep te nemen. Het duurzamer maken van uw bedrijfshygiëne is relatief eenvoudig te realiseren.

Eco2Clean kan u daarin begeleiden en ondersteunen. Wij helpen u graag het imago van uw bedrijf ook op het gebied van duurzaamheid te versterken, bijvoorbeeld door:

  • het waterverbruik van uw hoge en middelhoge drukreinigingssystemen en wasprocessen terug te dringen, en daarmee ook uw energieverbruik;
  • uw afvalwater te analyseren;
  • onze biobased middelen in te zetten; die zorgen voor een betere veiligheid en gezondheidvan uw medewerkers en zijn middelen waar minder wettelijke eisen aan verbonden zijn ten aanzien van de opslag ervan.

Wist u dat onze portfolio biobased middelen inmiddels 99% van onze traditionele middelen kan vervangen?