Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Laatste Nieuws

LEES ALLE NIEUWS

Dagverse zuivelproducten

Duurzaamheid, ambachtelijkheid en gezondheid zijn de belangrijkste thema’s bij dagverse zuivelproducten. Grote zuivelbedrijven spelen daarop in met producten zoals boerenvla en weidemelk. Kleine aanbieders onderscheiden zich met (biologische) streekproducten. De industrie slaagt er steeds beter in om een lange houdbaarheid te garanderen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. In de praktijk betekent dit dat hygiëne in het hele productieproces op een zeer hoog plan staat. 

Apparatuur wordt vaak en zeer nauwkeurig gereinigd. Dagverse zuivel heeft bovendien een hoge doorloopsnelheid. Dit betekent dat eventuele problemen vaak pas gesignaleerd worden als de producten al gekocht en geconsumeerd zijn. Een goede borging en een hoge mate van preventieve hygiëne zijn noodzakelijk om bij calamiteiten de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Hygiëneproblematiek:

  • Zeer kwetsbare producten met korte houdbaarheidstermijnen.
  • De hygiëne in het gehele proces, maar met name na pasteurisatie, moet op een hoog niveau zijn.
  • Producten met verdikkingsmiddelen geven extra sterke en moeilijk te verwijderen vervuiling; hiervoor zijn speciale oplossingen nodig.
  • Een hoge frequentie van reiniging van alle apparatuur is noodzakelijk, mede door vele productwissels.
  • Door de hoge doorloopsnelheid van de producten zijn deze vaak al bij de consument of geconsumeerd voordat eventuele problemen gesignaleerd zijn. Een hoge mate van preventieve hygiëne en borging zijn noodzakelijk.
  • Bij verzuurde producten (o.a. yoghurt) is de omgevingshygiëne belangrijk i.v.m. druk van bateriofagen.