Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Laatste Nieuws

LEES ALLE NIEUWS

Privacy statement Eco2Clean B.V.

Eco2Clean respecteert uw privacy en ziet er op toe dat uw persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met de grootst mogelijke zorg-vuldigheid worden behandeld en beveiligd. In deze privacy verklaring informeren we u over het gebruik van uw persoonsgegevens. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van onze website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Eco2Clean B.V.
De Langkamp 3-01
NL-3961 MR Wijk bij Duurstede
T +31 343 59 54 60
E [email protected]

Eco2Clean verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • lijst met contactgegevens van de klant via een app;
 • bankrekeningnummer.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • verzenden van onze nieuwsbrieven;
 • voor analyse van uw gedrag op de website/nieuwsbrief om daarmee de website/nieuwsbrieven te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Nieuwsbrief Eco2Clean / HIMS, ObServer, PumpCheck

Eco2Clean distantieert zich van het versturen van ongevraagde commerciële e-mail berichten (Spam). Alleen als een klant of bezoeker van de website zich abonneert op onze nieuwsbrieven, zal het e-mail adres van deze klant/bezoeker worden opgeslagen in ons bestand en worden gebruikt voor het (via deze nieuwsbrieven) doen van commerciële aanbiedingen aan de geabonneerde.

In het geval de klant/bezoeker niet langer de nieuwsbrief wenst te ontvangen, kan de gebruiker zich bij ontvangst van een nieuwsbrief afmelden of de wens om annulering richten aan [email protected]. Ook voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties omtrent de nieuwsbrief is reageren mogelijk.

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren

Eco2Clean B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van zeven jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Eco2Clean B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Eco2Clean blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hierbij moet u denken aan softwareleveranciers, externe vervoerders en toeleveranciers. Onze softwareleveranciers krijgen alleen toegang tot de gegevens indien noodzakelijk voor de uitvoering van hun werkzaamheden: het financiële softwarepakket, CRM-pakket en de software voor HIMS, ObServer en PumpCheck. Toeleveranciers krijgen de beschikking over de gegevens nodig om uw bestelling rechtstreeks af te leveren. Externe vervoerders krijgen de beschikking over uw gegevens nodig om uw bestelling af te leveren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eco2Clean gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Eco2Clean B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Eco2Clean wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-m...

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Eco2Clean neemt de bescherming van uw gegevens serieus en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens worden voorzien van een adequaat niveau van beveiliging teneinde ongeautoriseerd gebruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging en onrechtmatige vernietiging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op met onze functionaris Gegevensverwerking, mw. A. Stel. U kunt haar bereiken via [email protected].