Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Aandacht maakt alles schoner!

Posted on May 06, 2019

Samenwerking is het sleutelwoord voor het borgen en optimaliseren van hygiëne. "Schoonmaak is een integraal onderdeel van het bedrijfsproces. Wanneer een bedrijf daar eenmaal van overtuigd is, is een goede samenwerking tussen de productie, TD en schoonmaak mogelijk. Blijvende aandacht van het bedrijfsmanagement en het bewaken van de vastgestelde structuur zijn daarbij cruciaal”, zegt Gert Visscher, directeur/eigenaar van Eco2Clean.

In de praktijk ziet hij veel bedrijven worstelen met de schoonmaak door het ontbreken van kennis, tijd en structuur. “De schoonmaak krijgt de opdracht haar werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek uit te voeren. Op een nieuwe locatie komt er vanuit de productielocatie weinig of geen overdracht hoe de schoonmaak uit te voeren. Een vrijwel onmogelijke opdracht én vicieuze cirkel. We voelden ons af en toe een roepende in de woestijn, maar er zijn meer en meer productiebedrijven die afscheid nemen van deze korte termijn politiek”, constateert hij. “Met overtuigend bewijs: doorlopend goede bacteriologische resultaten en rust in de tent. Spijtig is dat een bedrijf soms pas door een recall wordt wakker geschud.”

Praktisch en nuchter

Het beheersen van de voedselveiligheidsrisico’s met tegelijkertijd een verlaging van de schoonmaakkosten lijkt niet realistisch, maar is wel degelijk mogelijk, stelt Gert. Bij het bespreken hoe een bedrijf de borging van de hygiëne kan organiseren, hanteert Eco2Clean een praktische, nuchtere aanpak. “We leggen eerst een aantal vragen voor. Hoe schoon een object of onderdeel moet zijn, is afhankelijk van het soort product waarmee wordt gewerkt. Gaat het om producten die gevoelig zijn voor besmettingen? Hebben micro-organismen in de ruimte waar de producten zich bevinden weinig of geen kans tot uitgroei? Ook is de besmettingsgraad van het product zelf van belang. Hoe ziet de verdere keten eruit? Zijn er vanaf de productielocatie tot aan de consument nog stappen waarbij een eventuele besmetting weer ongedaan gemaakt wordt? Het beheersen en optimaliseren van hygiëne- en schoonmaakprocessen in de food is onze kracht. ”Onze uitdaging is een goede balans te vinden tussen risico’s en kosten. We vragen onze klanten te kijken naar de schoonmaak in zijn totaliteit en gaan met hen in gesprek zodat zij bewuste keuzes kunnen maken.”

Online registratiesysteem

Het doel is te komen tot een optimale hygiëne door kennis en knowhow te delen met de producent en het schoonmaakbedrijf. Gert: “Het één kan niet zonder het ander. Als kennisexpert op het gebied van hygiëne hebben wij een verbindende rol tussen de producent en het schoonmaakbedrijf. Het online registratiesysteem HIMS hebben wij voor dat doel ontwikkeld, maar levert alleen meerwaarde op in combinatie met een duidelijke communicatie- en overlegstructuur”, waarschuwt hij. “Als de productie, schoonmaak en technische dienst voortdurend met elkaar in gesprek zijn, worden actuele knelpunten vlot vastgesteld en verholpen. In een periodiek overleg worden de frequente analyses besproken en afspraken gemaakt over door te voeren verbeteringen. Deze werkwijze voorkomt veel miscommunicatie en ruis. Onze HIMS-app, die op de werkvloer wordt gebruikt, maakt deze communicatie nog eenvoudiger en sneller.”

Sleutelwoord is samenwerking

De hygiëne-inspecties die de hygiënespecialisten van Eco2Clean regelmatig bij hun klanten uitvoeren, geven ook inzicht in de mate van samenwerking tussen alle partijen. Het inspectieverslag wordt in een breed overleg besproken. In dit overleg zijn alle betrokken partijen aanwezig: het bedrijfsmanagement, productiemanagement, kwaliteitsdienst, TD, schoonmaakbedrijf of eigen schoonmaakmedewerkers en Eco2Clean. Visscher benadrukt: “Ons hygiëne-inspectieverslag is niet bedoeld om één van de partijen mee om de oren te slaan. Samenwerking is het sleutelwoord. Door dit verslag in breder verband te bespreken, hopen we iedereen te overtuigen van het belang van samenwerken.”