Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Heeft u voldoende grip op het wasproces van uw emballage?

Posted on November 04, 2015

Het wassen van kratten, fusten en andere vormen van emballage is altijd een aanzienlijke kostenpost binnen voedingsmiddelenbedrijven. De kwalitatieve aspecten van wasprocessen vragen veel aandacht. Door de focus op productie en een veelheid aan andere projecten worden deze processen vaak niet of nauwelijks gemonitord. Eco2Clean heeft daarom de online tool ObServer ontwikkeld, waarmee u de kwaliteit en kosten van uw wasproces op eenvoudige wijze kunt bewaken, analyseren en optimaliseren.

Actueel inzicht en traceerbaarheid
ObServer geeft u op ieder moment actueel inzicht in het functioneren van de machine. Tegelijkertijd legt het systeem de gemeten waarden van de door u gewenste parameters, zoals waterverbruik, temperatuur, aantal gereinigde kratten en chemie vast in een database waarna een analyse snel is gemaakt. Vervolgens kan de eerste stap richting een kostenbesparing worden gezet. U kunt met ObServer inzage geven in de historische gegevens van het wasproces, wat in toenemende mate door de afnemers van de gereinigde emballage wordt gevraagd. Ook voldoet u met deze software tool aan de eis van auditors voor BRC- en IFS-certificering om traceerbaarheid van de omstandigheden van het wasproces. 

Garantie eindresultaat
ObServer garandeert het eindresultaat van uw wasproces doordat er voortdurend inzicht is in alle gegevens. Storingen in wasprocessen doen zich vaker voor dan men denkt. Acute afwijkingen worden per sms of email aan leidinggevenden toegestuurd. Hierdoor zijn zij in staat binnen enkele minuten in te grijpen wanneer dat nodig is. Een belangrijke toegevoegde waarde van ObServer is dat afwijkende patronen in data worden herkend. Storingen worden zichtbaar die anders onopgemerkt zouden blijven. ObServer zorgt naast waardevolle informatie over kosten en kwaliteit ook voor meer bewustwording bij de medewerkers op de werkvloer en het management. Met de beschikbare concrete gegevens ontstaat er over en weer meer begrip waardoor er een dialoog op gang komt die noodzakelijk is voor het kunnen doorvoeren van structurele verbeteringen en daarmee kostenbesparingen.

Het recent gepubliceerde artikel over ObServer met voorbeelden uit de praktijk kunt u aanvragen via [email protected].