Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

Eindrapportage Taskforce: Voedselvertrouwen is verantwoordelijkheid nemen

Posted on April 10, 2015

Het bedrijfsleven en de overheid hebben in de Taskforce Voedselvertrouwen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid en op hun eigen werkterrein, gewerkt aan versterking van de borging van voedselveiligheid en voedselintegriteit. Omdat de voedselketen een internationaal netwerk is, en enkele maatregelen meer effect hebben in internationaal verband, is ook aansluiting gezocht bij internationale ontwikkelingen.

In de eindrapportage van de Taskforce treft u de resultaten aan van de zeventien acties, uitgewerkt langs de zes hoofdthema’s, waaronder vastgestelde criteria voor kwaliteitssystemen om de borging van voedselveiligheid en voedselintegriteit in de keten te verbeteren. Bron: Rijksoverheid.