Bezoek klantenportal / Webshop

Deze website maakt gebruik van full screen foto’s. Het beste kunt u deze website bekijken in landscape.

ILT handhaaft op kwaliteit ADR veiligheidsadviseur en jaarverslag

Posted on March 14, 2016

Dit jaar treedt de ILT handhavend op als de kwaliteit van de ADR veiligheidsadviseur en het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen in opslag hebben, tekort schiet. De controles van de ILT zijn erop gericht om na te gaan of de veiligheidsadviseur zijn taken voldoende heeft ingevuld en de naleving van de voorschriften voldoende heeft gecontroleerd. Als blijkt dat aan één of meerdere controle-aspecten niet wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven. De inspectie kan uiteindelijk besluiten om een dwangsom op te leggen, die kan oplopen tot € 5.000,--. Heeft u een veiligheidsadviseur binnen uw bedrijf aangesteld? 

Aanleiding voor de verscherpte controles is dat de ILT in de praktijk heeft ervaren dat de kwaliteit van de veiligheidsadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld. Hiermee krijgt de inspectie meer mogelijkheden om goed te kunnen handhaven. Als blijkt dat aan één of meerdere controleaspecten niet wordt voldaan, zal de ILT bestuursrechtelijk handhaven.

De inspectie kan uiteindelijk besluiten om een dwangsom op te leggen. Daarvoor zijn de volgende bedragen vastgesteld:
  • Indien een onderneming géén veiligheidsadviseur heeft benoemd: € 5.000.
  • Indien de veiligheidsadviseur niet kan aantonen dat hij zijn taken heeft uitgevoerd en/of niet kan aantonen dat hij heeft gecontroleerd op de praktijken en procedures met betrekking tot de activiteiten van de onderneming: € 2.500.
  • Indien géén jaarverslag is opgesteld over de activiteiten van de onderneming: € 2.500.
  • Indien het jaarverslag niet ingaat op de genoemde activiteiten van de onderneming: € 1.000.

De veiligheidsadviseur heeft de volgende taken: nagaan of de voorschriften worden nageleefd, de onderneming van advies dienen bij werkzaamheden, het opstellen van een jaarverslag voor de bedrijfsleiding en in het geval van een ongeval hierover schriftelijk rapporteren aan de bedrijfsleiding. De veiligheidsadviseur moet in het bezit zijn van het certificaat Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Hiervoor moet een examen worden afgelegd. Het certificaat is vijf jaar geldig. Voor verlenging moet opnieuw examen worden afgelegd. U hoeft niet zelf een veiligheidsadviseur in dienst te hebben. U kunt ook een ervaren veiligheidsadviseur inhuren die deze taken van u overneemt of die zorgt voor de begeleiding en ondersteuning van de medewerker die binnen uw bedrijf als veiligheidsadviseur is aangesteld.